Θεσσαλονίκη 10/07/2017

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκ μέρους του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτό μορφοποιήθηκε από τις αρχαιρεσίες της 16ης Ιουνίου 2017, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη σας και παράλληλα να σας διαβεβαιώσω ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ανταπεξέλθουμε στα καθήκοντά μας.
 

Η ΕΝΧΕ βρίσκεται σε σταθερή πορεία τα τελευταία χρόνια χάρη στην εθελοντική εργασία πολλών συναδέλφων και υπηρετεί με συνέπεια τον βασικό σκοπό της, που είναι η προαγωγή της νευροχειρουργικής υπηρεσίας στον ελλαδικό χώρο.


Ο καθοριστικότερος παράγοντας επιτυχίας μίας επιστημονικής εταιρίας είναι αναμφισβήτητα η ενεργής συμμετοχή των εμπλεκομένων. Στον τομέα της δραστηριοποίησης περισσότερων Νευροχειρουργών, θα προσπαθήσουμε την επόμενη διετία να αναλάβουμε δράσεις ώστε να προσεγγισθούν νέοι και παλιοί συνάδελφοι. Παράλληλα θα συνεχίσουμε την επιτυχημένη αμφίδρομη επιστημονική σχέση με τους Έλληνες Νευροχειρουργούς της αλλοδαπής και κυρίως θα πλαισιώσουμε καλύτερα τους Νευροχειρουργούς της χώρας μας, που αγωνίζονται να ασκήσουν το επάγγελμα μέσω ποικίλλων προβλημάτων. Δεν έχουμε την ψευδαίσθηση ότι μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα της άσκησης Νευροχειρουργικής στη χώρα, αποτελεί ωστόσο κοινή παραδοχή πως η συλλογικότητα είναι αποτελεσματικότερη από τις ατομικές προσπάθειες. Η δημιουργία σταθερού πλαισίου άσκησης Νευροχειρουργικής στην Ελλάδα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για όλους, όπως και η συνεχής αναζήτηση τρόπων βελτίωσης.

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα της ΕΝΧΕ αποτελεί κεντρικό άξονα δράσης και προβλέπεται να συνεχίσει με αμείωτη ένταση, στοχεύοντας στους ειδικευόμενους με ομογενοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα διετίας, σύνδεση των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων με την εξεταζόμενη ύλη στις εξετάσεις ειδικότητας και οργάνωση πρακτικών σεμιναρίων. Σχεδιάζεται επίσης για την εκπαίδευση των ειδικών, οργάνωση τακτικών εξειδικευμένων θεματικών σεμιναρίων στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης. Στο πεδίο των συνεδρίων, προχωρά η οργάνωση της Κοινής Συνάντησης με τη Βρετανική Νευροχειρουργική Εταιρεία στα πλαίσια του 32ου Πανελληνίου Συνεδρίου (Μάιος 2018 ) και σχεδιάζεται η ανάληψη διεθνών συναντήσεων όπως το Black Sea και South East European Neurosurgical Society. Σημαντική παρουσία στα επόμενα συνέδρια σχεδιάζεται να έχει η EANS με σχετική επιστημονική υποστήριξη.

Η παρουσία της ΕΝΧΕ στις διεθνείς επιστημονικές εταιρείες (EANS, WFNS, SeENS) και επαγγελματικές ενώσεις (UEMS) σχεδιάζεται να ενισχυθεί ώστε η Ελληνική Νευροχειρουργική να ακολουθεί τις εξελίξεις, να αναδεικνύει τα προτερήματά της αλλά και να βελτιώνει τις αδυναμίες της. Η εκπροσώπηση και συμβουλευτική στήριξη σε διάφορους κρατικούς θεσμούς (Υπουργείο Υγείας, ΚΕΣΥ, Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο) θα συνεχισθεί με γνώμονα την υποστήριξη των πάγιων θέσεων της ΕΝΧΕ όπως έχουν διαμορφωθεί στο παρελθόν και προσαρμόσθηκαν στα νεότερα δεδομένα.

Στο σχεδιασμό της επόμενης διετίας περιλαμβάνονται και άλλες δράσεις που αφορούν την αναβάθμιση της ιστοσελίδας, τη δημιουργία αρχείου, τη βελτίωση διαδικτυακής συνδεσιμότητας της έδρας της ΕΝΧΕ, και την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών.

Η επιτυχία του σχεδιαζόμενου έργου δεν είναι δεδομένη, ωστόσο μπορώ προσωπικά να σας διαβεβαιώσω ότι είναι δεδομένη η συλλογική προσπάθεια.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Νικόλαος Φόρογλου
Νευροχειρουργός , Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ
Πρόεδρος ΕΝΧΕ 2017-2019