ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο

Λάρισας 

 

English

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ

Η ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ

 

Θεοφάνης
Γιάννης

Ειδικευόμενος ΙατρόςΙστοσελίδα/Βιογραφικό

 

 

Θανάσης
Πασχάλης

Ειδικευόμενος ΙατρόςΙστοσελίδα/Βιογραφικό

 

 

Χρήστος
Τζερεφός

Ειδικευόμενος ΙατρόςΙστοσελίδα/Βιογραφικό

 

Αλκιβιάδης
Τζάννης

Ειδικευόμενος ΙατρόςΙστοσελίδα/Βιογραφικό