ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο

Λάρισας 

 

English

VISITING PROFESSORS

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 
Professor Concezio Di Rocco
Professor of Pediatric Neurosurgery, Catholic University Medical School, Rome, Italy

Prof. Franco Servadei
M. Bufalini Hospital, Parma, Italy, Universita degli Studi di Parma

Prof Duncan John
Director of the Queen Square Division, UCLH

Prof. Nelson Oyesiku MD,PhD,Facs
Professor of Neurosurgery, Emory University, Atlanta GA, USA

Dr. Jan Regelsberger
Prof. med. UNI-Klinikum, Hamburg-Eppendorf Klinik, Deutschland


Konstantin Slavin MD, PhD
University of Illinois, USA

Neil D. Kitchen MD
Consultant Neurosurgeon, National Hospital of Neurology & Neurosurgery (NHNN), England


Mehmet Zileli MD
Prof. of Neurosurgery, Ege University, Izmir, Turkey

Dr. C. Alleyne MD PhD
Prof. of Neurosurgery, Medical College of Georgia, Augusta, USA

Dr Hugues Duffau
Professeur des Universites-Praticien Hospitalier, France

Mitchel S.Berger MD
Professor and Chairman, Department of Neurological Surgery Berthold and Belle N. Guggenhime Endowed Chair Director, Brain Tumor Surgery Program Director, Neurosurgical Research Centers, Brain Tumor Research Center, UCSF, USA.

Prof. Dr. Horst Urbach
Direktor der Klinik fur Neuroradiologie, Facharzt fur Radiologische Diagnostik mit Schwerpunktbezeichnung Neuroradiologie, Germany

Prof. Juan A. Barcia
Head of the Department of Neurosurgery and. Full professor of Neurosurgery at the University Hospital "Hospital Clinico San. Spain

Professor Zvi Ram
Professor of neurosurgery at Tel-Aviv University, Israel

Johannes Schramm, MD
Chairman of the University of Bonn's Department of Neurosurgery in Bonn, Germany.

Προσκεκλημένοι Καθηγητές (αρχείο pdf)