ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο

Λάρισας 

 

English

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΔΔ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΚΑΘΗΓ. Β ΜΕΛOΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γ ΜΕΛOΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1 ΒΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μελέτη γονιδιακών πολυμορφισμών σε ασθενείς με εκφυλιστικές αλλοιώσεις μεσοσπονδυλίου δίσκου ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΑΡΔΙΩΤΗΣ
2 ΓΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   ΣΧΕΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΟΡΟΥ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ S-100 ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΟΓΚΩΝ ΦΟΥΝΤΑΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ
3 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ AQUAPORIN 7 ΚΑΙ 9 ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΓΚΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΦΟΥΝΤΑΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΑΨΑΛΑΚΗ
4 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Παρουσία υπό – υποφυσισμού σε ασθενείς με μέτρια και βαριά ΚΕΚ συσχέτιση αυτών με τα ευρήματα της αξονικής τομογραφίας εγκεφάλου και μελέτη της έκβασης τους ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΦΟΥΝΤΑΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑ
5 ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΏΝ ΔΟΜΙΚΏΝ ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΧΑΣΜΑΤΟΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΣΠΡΟΔΙΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
6 ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Η προγνωστική σημασία της μελέτης του εγκεφαλικού οιδήματος περιεγχειρητικά, στην αντιμετώπιση ασθενών με υπερσκηνίδιους όγκους εγκεφάλου ΦΟΥΝΤΑΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΑΨΑΛΑΚΗ
7 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ VEGF-B ΣΤΗΝ ΑΠΑΝΑΝΕΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗ IN VITRO ΚΑΙ ΙΝ VIVO ΦΟΥΝΤΑΣ ΤΣΙΡΩΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ
8 ΜΠΑΛΩΤΗ ΒΑΪΑ Συντηρητική θεραπεία σπονδυλοδισκίτιδας ΦΟΥΝΤΑΣ ΝΤΑΛΕΚΟΣ ΚΑΨΑΛΑΚΗ
9 ΠΑΝΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΕΛΙΣΤΗ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣΗ ΦΟΥΝΤΑΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μελέτη της τοπικής εγκεφαλικής αιματικής ροής με τη μέθοδο της Thermal Doppler Floewmetry και συσχέτιση  των τιμών της με το κυτταρικό μικροπεριβάλλον (μέσω των τιμών της εγκεφαλικής μικροδιάλυσης) σε υπαραχνοειδή αιμορραγία. ΦΟΥΝΤΑΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΒΡΕΤΖΑΚΗΣ
11 ΠΙΣΣΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ D - Dimers, ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑΣ (ΥΠΟΚΡΙΠΤΟΥΣΑΣ) ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ; ΦΟΥΝΤΑΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
12 ΣΙΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ρόλος της συνδυασμένης απεικόνισης με MRI-1HMRS και SPECT στην προεγχειρητική εκτίμηση ενδοκρανιακών όγκων ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΑΨΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ
13 ΣΟΥΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΚΑ ΜΗΝΙΓΓΙΩΜΑΤΑ ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗ
14 ΣΠΑΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Λειτουργική έκβαση σε ασθενείς που υποβάλλονται σε πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και σπονδυλοδεσία ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
15 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (rCBF)ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΙΚΗ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΚΕΙΣ ΦΟΥΝΤΑΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
16 ΤΖΗΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Μελέτη της περιεγχειρητικής αναλγησίας στην πρόληψη της χρόνιας κεφαλαλγίας μετά από ενδοκρανιακές επεμβάσεις ΦΟΥΝΤΑΣ ΒΡΕΤΖΑΚΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ
17 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ DYNAMIC CERVICAL IMPLANT ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΜΣΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΦΟΥΝΤΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
18 ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΕΛΕΝΗ Μελέτη συμπεριφοράς της ενδοκράνιας πίεσης, με τη διεγχειρητική χρήση επισκληριδίου ηλεκτροδίου μέτρησής της, άμεσα πριν και μετά την τοποθέτηση μοσχεύματος κρανιοπλαστικής σε ασθενείς με κρανιεκτομία ΦΟΥΝΤΑΣ ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
19 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γενετική μελέτη σε γονίδια που σχετίζονται με την έκβαση ασθενών με κρανιοεγκεφαλική κάκωση ΦΟΥΝΤΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
20 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ THERMAL DOPPLER FLOWMETRY ΦΟΥΝΤΑΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΒΡΕΤΖΑΚΗΣ

 

Πλήρες αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (pdf)