ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο

Λάρισας 

 

English

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ

    Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (ΠΓΝΛ) ιδρύθηκε το 1999 και εδράζει στην περιοχή Βιόπολις της Λάρισας. Η ανέγερση του κτιρίου ξεκίνησε το 1991 και περατώθηκε το 1998, ενώ λειτούργησε για πρώτη φορά στις 27/9/99. Η Νευροχειρουργική Κλινική υπήρξε μία από τις πρωτοπόρες κλινικές που συντέλεσαν στη λειτουργία του ΠΓΝΛ.

    Το 1999 η Νευροχειρουργική Κλινική ΕΣΥ, μεταφέρθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας στο ΠΓΝΛ, με όλα τα στελέχη της, ιατρούς και νοσηλευτές, υπό τη διεύθυνση του κου Β. Σλατινόπουλου. Η Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική υπό τη διεύθυνση του τακτικού καθηγητή κου Α. Καραβέλη και η Νευροχειρουργική ΕΣΥ συστεγάστηκαν στην ίδια πτέρυγα με κοινό ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, κοινό πρόγραμμα εφημεριών και πρόγραμμα τακτικών εξωτερικών ιατρείων. Η πρώτη εισαγωγή ασθενούς στην κλινική έγινε στη 1/10/1999 με αιτία εισόδου κρανιοεγκεφαλική κάκωση, συνεπεία τροχαίου ατυχήματος, η οποία αντιμετωπίστηκε συντηρητικά. Η κλινική λειτούργησε με δύναμη που ανερχόταν στις 17 κλίνες και κάλυπτε όλη την περιφέρεια της Θεσσαλίας. Η κλινική απαρτιζόταν από ένα μέλος ΔΕΠ με τον τίτλο του Τακτικού Καθηγητή, ένα Διευθυντή, δύο Επιμελητές Β' και περιστασιακά με αγροτικούς γιατρούς, οι οποίοι με απόσπαση υπηρετούσαν τη θητεία τους στη Νευροχειρουργική Κλινική. Ο πρώτος επίσημος ειδικευόμενος της κλινικής ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα στις 2/11/2000. Με την πάροδο του χρόνου και οι δύο κλινικές επανδρώθηκαν σε προσωπικό, νέα στελέχη προσελήφθηκαν, ενώ ήδη υπάρχοντα στελέχη εξελίχθηκαν σε ανώτερες βαθμίδες.

    Σήμερα και οι δύο κλινικές λειτουργούν υπό την κοινή διεύθυνση του κου Φουντά Κων/νου, Αναπληρωτή Καθηγητή και έχουν κοινό πρόγραμμα εφημεριών, χειρουργείου και εξωτερικών ιατρείων.

Η σύσταση της κλινικής έχει ως εξής:

Φουντάς Κώστας, Καθηγητής Νευροχειρουργικής Π.Θ. (Συντονιστής Διευθυντής)
Πατεράκης Κων/νος, Επίκουρος Καθηγητής Νευροχειρουργικής Π.Θ.
Βασίλειος Αναγνωστόπουλος,
Διευθυντής Ε.Σ.Υ.

Σουλτογιάννης Κων/νος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.

Τάσιου Αναστασία, Επιμελήτρια Α' Ε.Σ.Υ.

Γάτος Χαράλαμπος, Επιμελητής A' Ε.Σ.Υ.

Μπρότης Αλέξανδρος, Επικουρικός επιμελητής Ε.Σ.Υ.

Φωτακόπουλος Γεώργιος, Πανεπιστημιακός υπότροφος

 

    Επίσης στην κλινική εκπαιδεύονται πέντε ειδικευόμενοι Νευροχειρουργοί οι οποίοι κατά σειρά αρχαιότητας είναι οι: Θεοφάνης Γιάννης, Θανάσης Πασχάλης, Χρήστος Τζερεφός, Αλκιβιάδης Τζάννης.

    Η κλινική καλύπτει όλη τη γκάμα των νευροχειρουργικών παθήσεων, εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης, καλύπτοντας πληθυσμιακά μια ευρεία περιφέρεια, που περιλαμβάνει τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Επείγοντα αλλά και προγραμματισμένα περιστατικά εισάγονται στην κλινική μας για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση, ενώ η δύναμη της κλινικής ανέρχεται πλέον στις 21 κλίνες. Τραύμα, αγγειακές παθήσεις, όγκοι, υδροκεφαλία, χειρουργική της επιληψίας, παθήσεις της σπονδυλικής στήλης, λειτουργική και ενδοσκοπική νευροχειρουργική είναι τα περιστατικά που διεκπεραιώνονται στην κλινική μας. Οι διακομιδές προς την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη έχουν σχεδόν μηδενιστεί, ενώ προγραμματισμένα περιστατικά προσέρχονται για χειρουργική αντιμετώπιση από όλη την Ελλάδα. Το μοναδικό αδύνατο σημείο, η «Αχίλλειος πτέρνα» της κλινικής μας, είναι η αδυναμία διενέργειας εμβολισμού, δηλαδή η ενδαγγειακή θεραπεία των αγγειακών παθήσεων του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης.

    Σκοπός της κλινικής είναι η παροχή τριτοβάθμιας περίθαλψης στους πολίτες, η συνεχής και ολοκληρωμένη εκπαίδευση των φοιτητών και των ειδικευομένων, η συνέχιση της εκπαίδευσης και της επιστημονικής κατάρτισης όλων των μελών της κλινικής, η προώθηση και αναβάθμιση της έρευνας στον τομέα της υγείας και η διατήρηση και προαγωγή του επιστημονικού ενδιαφέροντος με τη συμμετοχή και κυρίως με τη διοργάνωση σεμιναρίων/συμποσίων πανελλήνιας αλλά διεθνούς εμβέλειας. Στο μηνιαίο πρόγραμμα της κλινικής περιλαμβάνεται μια σειρά εκπαιδευτικών μαθημάτων συχνά με τη συμμετοχή προσκεκλημένων από άλλα νοσοκομεία της χώρας αλλά και του εξωτερικού.

    Η σημαντική πρόοδος της κλινικής σε βάθος χρόνου φαίνεται και από τον αριθμό των ασθενών που νοσηλεύθηκαν, των ασθενών που αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά επειγόντως ή προγραμματισμένα, καθώς και των ασθενών που εκτιμήθηκαν στα εξωτερικά ιατρεία σε τακτική βάση, ανά έτος. Συγκριτικά τα νούμερα, όπως αναδεικνύεται και στα γραφήματα 1, 2, και 3 αντίστοιχα, έχουν υπερδιπλασιαστεί.

    Το όραμα της Νευροχειρουργικής Κλινικής είναι να αναδείξει όχι μόνο γιατρούς αλλά και πλήρως καταρτισμένους επιστήμονες υγείας, να δημιουργήσει νέους ορίζοντες για την ανάπτυξη της έρευνας στο χώρο της Υγείας και να συμβάλλει στην παροχή τριτοβάθμιας περίθαλψης στους πολίτες, με την οργανωμένη παρέμβαση του κρατικού μηχανισμού, της διοίκησης αλλά και την άμεση συμμετοχή των εργαζομένων.

 

Ιστορικό σε μορφή pdf