ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο

Λάρισας 

 

English

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ

Η ΚΛΙΝΙΚΗ - ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ

 

Αναστασία
Τάσιου

ΝευροχειρουργόςΒιογραφικό

 

 

Νικόλαος
Χαυτούρας

ΝευροχειρουργόςΒιογραφικό

 

 

Χαράλαμπος
Γάτος

ΝευροχειρουργόςΒιογραφικό

 

Μαρία
Μπακοπούλου

ΝευροχειρουργόςΒιογραφικό

 

 

Αλέξανδρος
Μπρότης

ΝευροχειρουργόςΒιογραφικό

 

 

Κωνσταντίνα
Ιακωβάκη

ΝευροχειρουργόςΒιογραφικό

 

Ιωάννης
Σιάσιος

ΝευροχειρουργόςΒιογραφικό

 

 

Ελένη
Τσιανάκα

ΝευροχειρουργόςΒιογραφικό

 

 

Ιορδάνης
Γεωργιάδης

ΝευροχειρουργόςΒιογραφικό

 

Φάνης
Γιάννης

ΝευροχειρουργόςΒιογραφικό