ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο

Λάρισας 

 

English

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ

Η ΚΛΙΝΙΚΗ - ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ

 

Αναστασία
Τάσιου

ΝευροχειρουργόςΙστοσελίδα/Βιογραφικό

 

 

Νικόλαος
Χαυτούρας

ΝευροχειρουργόςΙστοσελίδα/Βιογραφικό

 

 

Χαράλαμπος
Γάτος

ΝευροχειρουργόςΙστοσελίδα/Βιογραφικό

 

Μαρία
Μπακοπούλου

ΝευροχειρουργόςΙστοσελίδα/Βιογραφικό

 

 

Αλέξανδρος
Μπρότης

ΝευροχειρουργόςΙστοσελίδα/Βιογραφικό

 

 

Κωνσταντίνα
Ιακωβάκη

ΝευροχειρουργόςΙστοσελίδα/Βιογραφικό

 

Ιωάννης
Σιάσιος

ΝευροχειρουργόςΙστοσελίδα/Βιογραφικό

 

 

Ελένη
Τσιανάκα

ΝευροχειρουργόςΙστοσελίδα/Βιογραφικό

 

 

Ιορδάνης
Γεωργιάδης

ΝευροχειρουργόςΙστοσελίδα/Βιογραφικό

 

Θανάσης
Μπούκαλης

ΝευροχειρουργόςΙστοσελίδα/Βιογραφικό