ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο

Λάρισας 

 

English

ΕΙΔΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

Η ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

 

Κώστας
Φουντάς

Καθηγητής Νευροχειρουργικής,
Συντονιστής Διευθυντής

Ιστοσελίδα/Βιογραφικό

 

 

Κωνσταντίνος
Πατεράκης

Επίκουρος Καθηγητής Νευροχειρουργικής


Ιστοσελίδα/Βιογραφικό

     

 

Κωνσταντίνος
Σουλτογιάνης

Διευθυντής ΕΣΥΙστοσελίδα/Βιογραφικό

 

 

Αναστασία
Τάσιου

Επιμελήτρια Α' ΕΣΥΙστοσελίδα/Βιογραφικό

 

 

Χαράλαμπος
Γάτος

Επιμελητής Α' ΕΣΥΙστοσελίδα/Βιογραφικό