ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο

Λάρισας 

 

English

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ

Η ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ

 

Γιώργος
Φωτακόπουλος

ΝευροχειρουργόςΙστοσελίδα/Βιογραφικό